Model.Title

Tapu'da Harç İndirimi

Tapu'da Harç İndirimi Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar ile 13 Mart 2017 Resmi Gazete de yayınlanan karar ile 492 numaralı kanuna bağlı tarifenin 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 nispetinde alınan tapu harcı KONUT VE İŞYERLERİNDE (Kat irtifika tahsis edilmiş olanlar dahil binde 15) olarak yeniden belirlenmiştir.

Örnek : 200.000 TL’lik bir konutun Tapu harcı Alıcı’dan 4.000 TL – Satıcıdan 4.000 TL olarak uygulanmakta iken yeni kararname ile Bu oran Alıcıdan 3.000 TL – Satıcıdan 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu şekilde vatandaş 2.000 TL az harç ödeyecektir. Bu karar 30 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar uygulanacaktır.

 

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170315-1.pdf