Model.Title

EMLAKÇILIK KURSU ARTIK ZORUNLU

14.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan değişiklikle beraber Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin “Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında;

 

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması gerekir” hükme bağlanmıştı.

 

Ayrıca “Geçiş hükümleri” başlıklı Geçici Madde 1 maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde;

 

“14.10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından (Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi ya da Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından) 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.” Hükmüne de yer verilmişti.

 

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olanların bu belgelerini 31.12.2021 tarihine kadar TTBS sistemi üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.